Original title: Restaurování sgrafit na cementové podložce
Translated title: Restoration of sgraffito on a cement base
Authors: Machačko, Luboš ; Bláha, Jiří
Document type: Methods
Year: 2020
Language: cze
Abstract: Hlavním záměrem předkládaného památkového postupu bylo popsat specifika sorelového sgrafita, pojmenovat hlavní problémy jeho restaurování a na postupech ověřených zkušebními zásahy navrhnout vhodné řešení. Podkladem stanovení postupu jsou výsledky terénního a laboratorního výzkumu získané v průběhu výzkumného projektu. Úvodní tezí výzkumu, který stanovení památkového postupu předcházel, byl literaturou často opakovaný fakt, že se pro sorelová sgrafita využívala cementové omítky. Objevoval se nejen v recentní literatuře, ale zdůrazňovaly jej i dobové příručky. Při samotném restaurátorském průzkumu a laboratorním vyhodnocení odebraných vzorků byl vyvrácen. Ukázalo se, že sgrafita 50. let byla ve většině případů prováděna tradiční vápennou technologií. Samotné cementové sgrafito se stalo až výsadou 60. a 70. let 20. století a často bylo využíváno v poloprofesionálním či přímo amatérském prostředí. Hlavním rozdílem mezi sorelovými sgrafity a sgrafity předchozích etap vývoje tak byla volba podkladu. Sorelová sgrafita byla často prováděna na cementovém (betonovém) podkladu, resp. na panelech. Ve zkoumaných příkladech nevyplynuly z této skutečnosti závažnější problémy, které by bylo nutné při restaurátorských zásazích aktuálně řešit. Předkládaný památkový postup tak především definuje ostatní problémy, s nimiž se restaurátoři setkali, a popisuje metody restaurování, které byly použity při vzorových restaurátorských zásazích, a které je možné aplikovat i na další památky z této skupiny.
Keywords: art in public space; cement base; historic preservation procedure; restoration; sgraffito; socialist realism; cementová podložka; památkový postup; restaurování; sgrafito; socialistický realismus; umění ve veřejném prostoru
Project no.: DG16P02B030 (CEP)
Funding provider: MK ČR

Institution: University of Pardubice (web)
Original record: https://hdl.handle.net/10195/74599

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-410801


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Pardubice
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2020-03-02, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share