Original title: Hodnocení zranitelnosti České republiky ve vztahu ke změně klimatu k roku 2014
Authors: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87770-47-4
Year: 2018
Language: cze
Series: Indikátory zranitelnosti
Abstract: CENIA, česká informační agentura životního prostředí ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy vytvořila návrh systému sledování zranitelnosti České republiky vůči projevům změny klimatu, tzv. indikátory zranitelnosti. Zranitelnost ČR vůči projevům změny klimatu je dle vyhodnocení, zpracovaného v průběhu roku 2017 k výchozímu roku 2014, velmi vysoká. Jeden z nejdůležitějších prvků zranitelnosti ČR je hospodaření s vodou v české krajině, která není v dostatečné míře schopná zadržovat vodu, což přispívá na jedné straně k velmi vysoké zranitelnosti suchem a na straně druhé povodněmi. Špatný management vody v krajině a v sídlech je umocněn měnícími se srážkovými a teplotními vzorci, které mají dopady na další oblasti – obyvatelstvo, lesnictví, zemědělství, urbánní prostředí, energetiku a další. Sada indikátorů zranitelnosti je součástí Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (NAP adaptace, 2017), který je implementačním dokumentem Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (Adaptační strategie ČR, 2016).
Keywords: climate; climate change; environment; indicators; vulnerability indicators; indikátory; indikátory zranitelnosti; klima; změna klimatu; životní prostředí
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 4.0

Institution: CENIA (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374548


The record appears in these collections:
Author works > Monographs
Administration > CENIA
 Record created 2018-05-02, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share