Original title: Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích
Authors: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Document type: Monographs
ISBN: 978-80-87676-20-2
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Tato příručka představuje snadno použitelnou pomůcku pro zjištění problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) na malých staveništích. Pomůže vám tyto problémy zvládnout nebo jim předcházet a zajistí bezpečnou a zdravou práci pro vás, pro lidi, kteří pro vás pracují, i pro vaše zákazníky a další osoby, například kolemjdoucí. Ve stavebnictví dochází ke zranění příliš mnoha lidí a ke vzniku mnoha zdravotních problémů. Nepřijatelně vysoký počet úrazů a nemocí je možné snížit jednoduchou prevencí. Používejte tuto příručku. Budeme-li všichni pracovat společně, dosáhneme toho, že stavebnictví bude pro naše pracovníky zdravější a bezpečnější.
Keywords: building sites; injuries; occupational safety and health; prevention; safety of work; bezpečnost práce; ochrana zdraví při práci; prevence; staveniště; úrazy
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Occupational Safety Research Institute (web)
External URL: http://vubp.cz/images/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/boz_na_pracovistich.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-369575


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Occupational Safety Research Institute
Author works > Monographs
 Record created 2017-11-16, last modified 2023-01-06


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share