Original title: Produkce, využití a odstranění odpadů za období 2014
Translated title: Generation, recovery and disposal of waste for the period 2014
Document type: Studies
Year: 2015
Language: cze, eng
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Výsledky získané statistickým šetřením jsou uvedeny v této publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů.
Keywords: industrial wastes; recycling of wastes; waste disposal services; odstraňování odpadů; průmyslové odpady; recyklace odpadů
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2014

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204401


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2016-05-25, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share