Original title: Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění
Translated title: The care of woody plants and their preservation in garden art monuments
Authors: Velebil Jiří ; Bulíř Pavel ml. ; Vrabec Vladimír ; Andreas Michal ; Businský Roman ; Tábor Ivo
Document type: Methods
ISBN: 978-80-87674-12-3
Year: 2016
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
Abstract: Cílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo docíleno co nejdelší doby jejich existence na stanovišti při zachování všech požadovaných funkcí. Cílem je také zohlednit různé, často protichůdné aspekty péče o dřeviny, diskutované na teoretické i praktické úrovni. Metodika může být použita jako metodická podpora jak pracovníků péče o památkové objekty, tak praktiků vykonávajících pravidelnou údržbu a péči o dřeviny v památkách zahradního umění i v jiných objektech zahradní a krajinářské tvorby. Lze ji využít i jako předlohový materiál pro pracovníky odborů životního prostředí příslušných správních orgánů. Tato metodika najde využití také jako příručka pro výuku speciálních předmětů na odborných středních nebo vysokých školách či jako praktický návod pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Keywords: garden art monuments; growing measures; historical monuments care; landscape gardening; plantation; planting; technology; woody plants; woody vegetation components; dřevinné vegetační prvky; dřeviny; památková péče; památky zahradního umění; pěstební opatření; technologie; výsadba; zahradní architektura
Project no.: DF12P01OVV016 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo kultury
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203218


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > The Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2016-03-16, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share