Original title: Citace a citační SW: úvod do citování
Translated title: Citations and citation SW: introduction to citations
Authors: Krčál, Martin
Document type: Papers
Conference/Event: CitacePro workshop, Praha (CZ), 2015-09-08
Year: 2015
Language: cze
Keywords: bibliography; information literacy; information sources; references; bibliografie; citace; informační gramotnost; informační prameny
Note: Seminář je realizován za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků) v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2015".
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200397


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2015-09-15, last modified 2021-03-22


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share