Název: Virologická a genetická charakteristika viru chřipky typu A ve vztahu ke klinické závažnosti infekce
Autoři: Havlíčková, Martina ; Marešová, Vilma ; Státní zdravotní ústav
Typ dokumentu: Grantové zprávy
Rok: 2014
Jazyk: cze
Nakladatel: Iga MZ ČR
Klíčová slova: antivirové látky; C-reaktivní protein; diagnostické techniky molekulární; epidemiologické studie; epidemiologie; genotypizační techniky; hemaglutinačně inhibiční test; infekční lékařství; Influenzavirus A; kalcitonin; mikrobiologie; mikrobiologie, lékařská mikrobiologie; mutace; polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí; prospektivní studie; sekvenční analýza DNA; virologie; virus chřipky A - podtyp H1N1; virus chřipky A - podtyp H3N2; microbiology
Poznámka: Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR; Doba řešení: 2011-2013

Instituce: Národní lékařská knihovna (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dokument je dostupný v NLK. Dokument je dostupný též v digitální formě v Digitální knihovně NLK. Přístup může být vázán na prohlížení z počítačů NLK.
Externí umístění souboru: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00185220
Původní záznam: http://www.medvik.cz/link/MED00185220

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-189208


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní lékařská knihovna
Zprávy > Grantové zprávy
 Záznam vytvořen dne 2015-08-10, naposledy upraven 2020-03-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet