Original title: Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
Authors: LEGIERSKÁ, Yvona
Document type: Papers
Conference/Event: Vědecký seminář doktorandů VŠFS, Praha (CZ), 2013
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Keywords: dávky nemocenského pojištění; hrubý domácí produkt; karenční doba; nemocenské; ošetřovné; peněžitá pomoc v mateřství; pojistné na nemocenské pojištění; pojistné na sociální zabezpečení; vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
Citation: LEGIERSKÁ, Yvona. Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010. In Vědecký seminář doktorandů VŠFS. 2013.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The University of Finance and Administration (web)
External URL: https://is.vsfs.cz/repo/3556/Seminar_doktorandu_-_Ing._Yvona_Legierska_2.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-180151


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Private colleges > The University of Finance and Administration
Conference materials > Papers
 Record created 2015-01-08, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share