Original title: Vliv nekooperativního oligopolu bankovního sektoru na jeho procyklikalitu
Authors: Tisoň, David
Document type: Papers
Conference/Event: Vědecký seminář doktorandů VŠFS, Praha (CZ), 2013
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Neracionální jednání bank v době ekonomického ochlazení ve formě nezdravé redukce úvěrů pro reálnou ekonomiku se stalo v poslední době diskutovaným tématem. Podle dostupných studií může být následkem předešlých nadměrných úvěrových expanzí v době ekonomické prosperity. Následné superkonzervativní jednání bankovního sektoru může naopak prodlužovat ekonomickou depresi se zpětnými efekty do úvěrových portfolií bank. Zda-li je toto neracionální jednání optimální z hlediska inteligentního hráče z teorií her, je předmětem této analýzy. Studie popisuje tento fenomén pomocí několika modelů teorií her z nichž ústřední je Bayesovská hra, která modeluje prostředí konfliktní situace s nedokonalými informacemi. Výsledek implikuje, že dominantní bankovní strategií bez ohledu na jednání ostatních hráčů, je právě agresivní strategie s nízkou averzí k riziku a tedy volba rizikovějšího, nicméně potenciálně výnosnějšího portfolia v době ekonomické prosperity. Toto řešení však není Paretooptimální. Příčinou tohoto jednání je neznalost informací o portfoliové strategii ostatních hráčů a jejich vzájemná rivalita v navýšení tržního podílu. Tedy vedle již známých příčin procyklikality, vstupuje do hry taktéž rivalita oligopolistů. Závěr práce nabízí východisko v podobě otevřených bankovních kartelů (kooperujícího oligopolu) za účelem koordinace strategie. Cílem by byla volba vhodné úvěrové expanze celého bankovního sektoru (vice versa úvěrové restrikce)s přijatelným ziskem a rizikem pro banky a únosnými podmínkami pro dlužníky vhodné pro dané stádium ekonomického cyklu.
Keywords: Baeysovská hra; Nashova-Bayesova rovnováha; oligopol; procyklické chování; smíšené strategie; úvěrové portfolio
Citation: TISOŇ, David. Vliv nekooperativního oligopolu bankovního sektoru na jeho procyklikalitu. In Vědecký seminář doktorandů VŠFS. 2013.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The University of Finance and Administration (web)
External URL: https://is.vsfs.cz/repo/3742/Ing._David_Tison_-_Vliv_nekooperativniho_oligopolu_bankovniho_sektoru_na_jeho_procyklikalitu.pdf

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-180150


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Private colleges > The University of Finance and Administration
Conference materials > Papers
 Record created 2015-01-08, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share