Název: Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Překlad názvu: Di-XL - 4th partners' meeting and conference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Autoři: Dostál, Ondřej
Typ dokumentu: Cestovní zprávy
Konference/Akce: Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects, Riga (LV), 2014-09-17 / 2014-09-19
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: C esta do Rigy v září 2014 přinesla posl ední osobní setkání s řešitel i projektu Di - XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se j e uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovní ci , zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí . Cílem evropského projektu Di - XL ( realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledk ů projektů EU LLP . V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto h matatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo - ) evropské hráče v obou sektorech.
Klíčová slova: celoživotní vzdělávání; knihovny; projekty; vědecká setkání; libraries; permanent education; projects; scientific meetings
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0

Instituce: Národní technická knihovna (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178110


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní technická knihovna
Zprávy > Cestovní zprávy
 Záznam vytvořen dne 2014-12-10, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet