Original title: Parlamentní imunita: Studie č. 1.207
Translated title: Parliamentary immunity: Study 1.207
Authors: Částková, Eva ; Pecháček, Štěpán
Document type: Studies
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstract: Parlamentní imunita je chápána jako nástroj preventivní ochrany, jako institut, který vznikl za účelem ochrany činnosti zákonodárného sboru jako celku. Jeho smyslem je chránit parlament prostřednictvím ochrany jeho jednotlivých členů. Nejedná se tedy o ochranu členů parlamentu jako soukromých osob. Není proto možné chápat imunitu jako osobní privilegium zákonodárců, jako výsadu udělenou v jejich prospěch, ale jako privilegium parlamentu a zprostředkovaně pak i osob, které jej tvoří. Imunita představuje funkční privilegium, je udělena parlamentu a jeho členové jsou chráněni jen proto, že jsou jeho členy. Studie obsahuje historický a teoretický výklad parlamentní imunity, stejně tak jako příklady její úpravy ve vybraných zemích. Zvláštní část práce je věnována popisu platné úpravy v České republice.
Keywords: history; immunity; irresponsibility; legal protection; M.P.; parliament; senator; historie; hlasování; imunita; neodpovědnost; parlament; poslanec; právní ochrana; senátor; svoboda; ČR
Note: aktualizováno 2010
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174957


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Administration > Parliamentary Institute
 Record created 2014-08-29, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share