Original title: Možnosti parlamentní spolupráce v oblasti vnějších vztahů po Lisabonské smlouvě: Studie č. 3.088
Translated title: Possibility of parliamentary cooperation in the field of external relations after the Lisbon Treaty: Study 3.088
Authors: Pecháček, Štěpán ; Němec, Jan
Document type: Studies
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstract: Vzájemná spolupráce parlamentů členských zemí EU, resp. spolupráce vnitrostátních parlamentů a Evropského parlamentu, je kromě již institucionalizované podoby (např. COSAC, setkání zástupců EP a vnitrostátních parlamentů, setkání výborů pořádaných parlamentem předsednické země) určována také postupem evropské integrace. V této souvislosti je v materiálu zohledněno nové smluvní uspořádání primárního práva, které vytvořila Lisabonská smlouva a některé návrhy, které se objevují v souvislosti s platností nového uspořádání primárního práva.
Keywords: cooperation; COSAC; EU; European union; foreign policy; Lisbon Treaty; parliament; projects; subsidiarity; COSAC; EU; Evropská unie; Lisabonská smlouva; návrhy; parlament; spolupráce; subsidiarita; zahraniční politika
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173323


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Administration > Parliamentary Institute
 Record created 2014-05-16, last modified 2024-06-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share