Original title: Zoning v USA: Kapitola 1 - Územní řád USA
Translated title: Zoning in the USA: Chapter 1 - Territorial Order in the USA
Authors: Moučka, Jan
Document type: Studies
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Kapitola 1 uvádí celou Knihu "Zoning v USA", založenou na informacích z internetu. Kapitola 1 je pokusem o souhrn všech poznatků o zoningu, jako metodě správy území USA. Kniha byla dokončována v průběhu tzv. hypotékové krize v USA, která později přešla do celkové globální krize a globální recese. Již první fáze - hypotéková krize - hluboce zasáhla do bydlení, tím i hospodaření s bytovým fondem samozřejmě i do správy území. Celkový obraz řádu v území USA se tím pravděpodobně změní. Co se nezmění, je závažnost tématu správy území, a zájem obyvatel ISA i institucí na všech úrovních, tak jako tomu bylo dosud. Zainteresovaným čtenářům - odborníkům autor proto doporučuje se po seznámení s Kapitolami 2, 3 a 4 ke Kapitol 1 vrátit a případně diskutovat některé její závěry.
Keywords: architecture and town planning; Territorial Order; territorial planning; town landscape; towns; architektura a urbanismus; města; městská krajina; Územní řád; územní plánování
Note: Celá studie "Zoning v USA" je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou uloženy v Achivu ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury. Autor doporučuje přečíst všechny části.
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Ing. arch. Jan Moučka

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-173315


The record appears in these collections:
Miscellaneous > Personal archives > Archiv ing. arch. Jana Moučky
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2014-05-16, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share