Název: Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2013
Překlad názvu: Annual Research Report of Hop Research Institute Co.Ltd., Žatec in 2013
Autoři: Patzak, Josef
Typ dokumentu: Výroční zprávy
Rok: 2014
Jazyk: cze
Nakladatel: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstrakt: Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Technologické agentury ČR (TAČR), Grantové agentury ČR (GAČR) a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2013. Dosažené výsledky byly formou výročních a závěrečných zpráv oponentně projednány na jednotlivých vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky jednotlivých projektů dosažené v roce 2013. Dále pak výsledky koncepce rozvoje výzkumné organizace, navrhované projekty do jednotlivých soutěží a jejich úspěšnost. Zpráva je doplněna publikační činností a výstupy.
Klíčová slova: chmel; chmelařství; výzkum; hop; hop growing; research
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Chmelařský institut (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170608


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Věda a výzkum > Výzkumné ústavy > Chmelařský institut
Zprávy > Výroční zprávy
 Záznam vytvořen dne 2014-03-20, naposledy upraven 2024-06-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet