Original title: Svobodný přístup k informacím v EU a ve vybraných státech: Studie č. 5.319
Translated title: Freedom of access to information in the EU and in selected countries: Study 5.319
Authors: Tetourová, Eva ; Mylková, Petra ; Pohl, Michal
Document type: Studies
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny
Abstract: Práce se zabývá aktuálně velmi diskutovanou problematikou svobodného přístupu k informacím, a to zejména z pohledu přístupu vybraných států k poskytování informací ve veřejném sektoru. Pozornost je věnována v prvé řadě právní úpravě tohoto tématu na úrovni Evropské unie, jejíž legislativa podstatným způsobem ovlivňuje úpravu této problematiky v jednotlivých členských státech. Další část práce je pak věnována přehledu podmínek pro přístup k informacím ve vybraných evropských státech, a to především ve vztahu k subjektům, které mají právo o informace žádat, druhu informací, na které mají právo, orgánům, které jsou povinny informace poskytovat, či postupu jednotlivých subjektů v procesu poskytování informací a jeho kontrole.
Keywords: access; documents; EU; freedom; information; law; research; dokumenty; EU; informace; právo; přístup; svoboda; výzkum
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-156668


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Studies
Administration > Parliamentary Institute
 Record created 2013-10-10, last modified 2021-03-13


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share