Original title: Zpráva za vědeckovýzkumnou činnost Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci v roce 2010
Translated title: Annual Research Report of Hop Research Institute Co.Ltd., Žatec in 2010
Authors: Patzak, Josef
Document type: Annual reports
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Chmelařský institut s.r.o., Žatec
Abstract: Výroční zpráva shrnuje vědeckovýzkumnou činnost, která byla řešena v souladu s úkoly a oblastmi rozvoje stanovené představenstvem Svazu pěstitelů chmele ČR, schválenými výzkumnými projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) MZe ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Grantové agentury ČR (GAČR) a přiznanými podpůrnými programy MZe ČR pro rok 2010. Dosažené výsledky byly formou výročních a závěrečných zpráv oponentně projednány na jednotlivých vědeckých radách řešitelských pracovišť. V této zprávě jsou uvedeny stručné výsledky jednotlivých projektů dosažené v roce 2010. Dále pak navrhovaná koncepce rozvoje výzkumné organizace, navrhované projekty do jednotlivých soutěží a jejich úspěšnost. Zpráva je doplněna publikační činností a výstupy.
Keywords: hop; hop growing; research; chmel; chmelařství; výzkum
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Hop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-151744


The record appears in these collections:
Research > Research institutes > Hop Research Institute
Reports > Annual reports
 Record created 2013-03-28, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share