Original title: Fuzzy multivariační analýza chemických dat
Authors: Řanda, Bohdan ; Suchánek, Miloslav (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2002
Language: cze
Publisher: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Keywords: air cleanness monitoring; c means; chemometry; cluster analysis; Czech hydrometeorological institute; data mining; data search; FCM algorithm ; fuzzy analysis; fuzzy c means; fuzzy set; Institute of Chemical Technology Prague; non hierarchical clustering; objective function; sulfphur dioxide; validity index; algoritmus FCM; chemometrie; funkcionál kvality; fuzzy analýza; fuzzy množina; index validity; klastrová analýza; monitorování čistoty ovzduší; nehierarchické shlukování; oxid siřičitý; PM10; vyhledávání v datech; Český hydrometeorologický ústav
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-151661


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2013-03-18, last modified 2023-12-11


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share