Original title: Šedá literatura ve VÚGTK
Translated title: Grey Literature in VUGTK
Authors: Drozda, Jiří
Document type: Papers
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2012, Praha (CZ), 2012-10-23
Year: 2012
Language: cze, eng
Abstract: Výzkumný ústav geodetický, kartografický a topografický (VÚGTK) se věnuje výzkumu a vývoji v oboru zeměměřičství, geodynamiky země a katastru nemovitostí, vývoji a testování nových technik, postupů a software a odborným konzultacím v těchto oblastech. Při těchto činnostech vzniká velké množství šedé literatury, kterou VÚGTK částečně zveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek. V roce 2011 VÚGTK začal koncepčně řešit uchování šedé literatury s cílem vybudovat digitální repozitář. Strategickým záměrem VÚGTK je bezpečné uchování a zveřejnění šedé literatury s dodržením standardů pro výměnu dat tak, aby své výstupy mohl dále šířit prostřednictvím národních a mezinárodních bází. V příspěvku bude představeno též využití metodik a standardů Národního úložiště šedé literatury a navázání spolupráce.
Keywords: and Cartography ; digital libraries; grey literature; information retrieval; institutional repository; Research Institute of Geodesy, Topograhy; digitální knihovny; institucionální repozitář; vyhledávání informací; Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; šedá literatura
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-126841The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2012-11-05, last modified 2023-12-08


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share