Original title: Vyhledávání v české šedé literatuře
Translated title: Searching Czech Grey Literature
Authors: Frantíková, Bohdana
Document type: Papers
Conference/Event: České databáze (nejen v knihovnách), Hradec Králové (CZ), 2012-04-17
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Cílem příspěvku je představit vyhledávání v Centrálním vyhledávacím rozhraní Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Centrální rozhraní NUŠL nabízí intuitivní vyhledávání ve sbírkách více institucí najednou a je hlavním přístupovým bodem k hledání šedé literatury v České republice. NUŠL svým zaměřením doplňuje klasické informační zdroje a měl by být součástí rešeršních služeb v českých knihovnách. NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Spolupracujícími partnery NUŠL a hlavními zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, knihovny a muzea. Součástí prezentace bude on-line vyhledávání v Centrálním rozhraní NUŠL (http://www.nusl.cz).
Keywords: grey literature; information retrieval; National Repository of Grey Literature; NRGL; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; vyhledávání informací; šedá literatura
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic

Institution: National Library of Technology (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-116832


The record appears in these collections:
Culture > Libraries > National Library of Technology
Conference materials > Papers
 Record created 2012-07-11, last modified 2021-03-13


If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share