Název: Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Třetí audit 2011
Překlad názvu: Audit of the National Repository of Grey Literature (NRGL) in NTK using DRAMBORA tool: Third audit 2011
Autoři: Národní technická knihovna
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2012
Jazyk: cze, eng
Abstrakt: Třetí audit se opakoval s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.
Klíčová slova: audit; digitální knihovny; hodnocení; Národní úložiště šedé literatury; ochrana dat; projekty; repozitář; rizika; software; šedá literatura; audit; data protection; digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects; repository; risks; software
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko

Instituce: Národní technická knihovna (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-112968


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní technická knihovna
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-05-31, naposledy upraven 2021-03-13.


Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet