Název: Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: Druhý audit 2010
Překlad názvu: Audit of the National Repository of Grey Literature (NRGL) in NTK using DRAMBORA tool: Second audit 2010
Autoři: Národní technická knihovna
Typ dokumentu: Průběžné zprávy z projektu
Rok: 2010
Jazyk: cze, eng
Abstrakt: Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl na konci roku 2010. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit.
Klíčová slova: audit; digitální knihovny; hodnocení; Národní úložiště šedé literatury; ochrana dat; projekty; repozitář; rizika; software; šedá literatura; audit; data protection; digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects; repository; risks; software
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.; Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko

Instituce: Národní technická knihovna (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-111523


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Kultura > Knihovny > Národní technická knihovna
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu
 Záznam vytvořen dne 2012-04-13, naposledy upraven 2021-03-13.


Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet