Národní muzeum v přírodě

Nejnovější přírůstky:
2023-12-15
08:51
Postup dezinsekce sbírkových předmětů v přesné termokomoře s regulovanou vlhkostí vzduchu
Baar, Jan ; Koudelová, Jana ; Šimčíková, Markéta
Památkový postup definuje využití netoxické metody likvidace všech vývojových stádií biologických škůdců - hmyzu, který poškozuje historické předměty z organických materiálů prostřednictvím ošetření v přesné termokomoře za určitých tepelných a vhlkostních podmínek.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-10-16
15:37
Památkový postup - Vyměřování při opravách tesařských konstrukcí
Stejskal, David
V tomto textu autor představuje několik postupů vyměřování určených pro opravy hodnotných tesařských konstrukcí. Nejedná se o zcela vyčerpávající přehled jednotlivých možností či porovnání různých metod. Vybrané příklady však shrnují nejzajímavější zkušenosti z dvacetileté praxe a provedených experimentů. Tesařům s různou mírou zkušenosti se text snaží nabídnout řadu inspirativních postřehů, které lze tvůrčím způsobem využít i v podmínkách značně odlišných. Zdokonalené vyměřování bez zbytečných nadměrků totiž rozhodujícím způsobem posouvá stávající hranice technických možností, čímž otevírá cestu k vyspělejšímu provedení oprav.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2023-08-17
08:59
Kaseinové tmely pro opravy dřevěných stavebních konstrukcí
Dvořák, Luděk ; Bryol, Radek
Cílem památkového postupu je prakticky popsat technologický proces jak samotné výroby kaseinového tmelu a způsob aplikace do poškozených částí dřevní hmoty, tak související přípravu týkající se čištění poškozeného místa od zbytků nesoudržné dřevní hmoty, včetně její konsolidace. Postup primárně respektuje ochranu kulturního dědictví, zejména potřebu minimalizace zásahu do originální dřevní hmoty. Použitelnost této techniky je velmi široká. Existuje mnoho možností, proč a jakým způsobem ji aplikovat.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-02-21
14:31
Muzea v přírodě v České republice: teoretická a metodická východiska
Bryol, Radek ; Dolák, Jan ; Drápalová, Lenka ; Koudelová, Jana ; Langer, Jiří
Metodika obsahuje úvodní studii pojednávající obecně o problematice muzejnictví v přírodě v ČR, vymezení terminologie včetně definování jednotlivých pojmů, charakteristiku východisek pro realizaci muzea v přírodě, procesu přípravy a realizace expozic muzea v přírodě a popisuje odbornou a provozní činnost muzea v přírodě. Obsahuje přehled literatury pro oblast muzeí v přírodě a přílohy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam