Technické zprávy

Nejnovější přírůstky:
2020-02-05
08:42

Úplný záznam
2016-08-02
10:49
Průběžná zpráva o výsledcích laboratorního studia geochemických a transportních procesů: Přírodní analog Ruprechtov
ÚJV Řež, a.s. ; Rajlich, Petr
V přehledu jsou zhodnoceny laboratorní experimenty provedené k charakterizaci podmínek geochemického chování uranové mineralizace a hostitelských hornin – terciérních a kaolinitických jílů. Jako testovací materiál byly pro experimenty použity vzorky hornin odebrané jednak z vrtů provedených ve výzkumné lokalitě během vrtné kampaně 2002 a současně i z vrtů, které byly jako monitorovací vrty pro připravovanou otvírku ložiska kaolínu provedeny firmou Gekon s.r.o. v roce 2003.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2012-09-07
16:00
Vývoj úspor a finančních aktiv domácností v letech 1993-1998
Čutková, Jindra
Tato práce rozebírá a hodnotí vývoj úspor a finančních aktiv domácností pro období pěti let. A zabývá se změnami, které je nutné provést, a podmínkami, které je nutné splnit, pro vstup do Evropské unie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam