Institute of Sociology (CVVM)

Latest additions:
2013-09-02
14:50
Výzkum Smíšený - 20/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Smíšený)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl zaměřen především na názory občanů na některé instituty občanského práva (dědictví, exekuce)a na mediální chování občanů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-09-02
14:30
Výzkum Vázané vklady - 19/1949 prosinec ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl zaměřen na téma vázaných vkladů. Respodenti odpovídali na otázky zjišťující jaké jsou jejich vlastní zkušenosti s vázanými vklady a jaké jsou jejich postoje k této otázce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-09-02
14:16
Výzkum Volný obchod - 18/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl zaměřen na zjišťování spokojenosti na trhu s textilem a obuví a na na využítí šatenek v roce 1949.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-09-02
14:01
Výzkum Letní textil - 17/1949 listopad ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl proveden na vzorku základní populace ženb starších 18 let. Výzkum byl zaměřen na zjištění preferencí týkajících se pokrývek hlavy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-09-02
13:40
Výzkum Výzkum vesnice - 16/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Zemědělství)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Vyýzkum byl prováděn na vzorku populace samostatných zemědělců a jejich rodin. Zjišťováno bylo povědomí soukromých zemědělců o jednotných zemědělských družstvech a postoje k jednotným zemědělským družstvům a ke kolektivizaci zemědělství obecně.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-09-02
13:22
Výzkum Právní otázky - 15/1949 říjen ÚVVM/CVVM (Justice)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum byl zaměřen na zjištění postojů veřejnosti k soudnímu systému a k jeho nově zavedené instituci "soudců z lidu". Byly zjišťovány i názory na potrestání pachatelů různých modelových trestných činů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-08-26
14:37
Výzkum Volný obchod - 14/1949 září ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na postoje k trhu - volnému i regulovanému - v oblasti nákupu textilu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-08-26
14:17
Výzkum Abstinence - 13/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Kouření)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil na téma kouření a zjišťoval zda respodenti kouří a pokud ano, tak jak silní jsou kuřáci. Zjišťovány byly také postoje ke kouření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-08-26
14:02
Výzkum Abstinence - 12/1949 srpen ÚVVM/CVVM (Životní styl)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum zjišťoval, jaké jsou postoje respondentů k pití alkoholu a k alkoholismu, jak často alkohol pijí a o jaký druh alkoholu jde.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2013-08-26
13:40
Výzkum Volný obchod - 11/1949 červen ÚVVM/CVVM (Ekonomika)
Ústav pro výzkum veřejného mínění
Výzkum se zaměřil na chování občanů na trhu a na jejich postoje k volnému a regulovanému trhu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record