Ostravská univerzita

Nejnovější přírůstky:
2017-05-18
09:24
Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví
David, Jaroslav ; Mácha, Přemysl
Tato metodika představuje základní důvody, pravidla a postupy pro ochranu místních a pomístních jmen a urbanonym jako kulturního dědictví. Metodika nejprve shrnuje obecné zásady ochrany zeměpisných jmen a následně uvádí konkrétní možnosti jejich ochrany ve městech a na venkově se zřetelem ke specifickému charakteru zeměpisných jmen v různých typech sídel. Určena je zejména pracovníkům a představitelům státní správy a samosprávy, popř. institucí, jako jsou muzea, archivy a školy, kteří mohou k ochraně zeměpisných jmen přispět nejvíce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam