Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Nejnovější přírůstky:
2022-11-02
08:25
Metodika sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie 1948–1989
Nový, Petr ; Nováková, Kateřina Nora ; Hrušková, Kateřina ; Havlíčková, Dagmar
Metodika se zabývá problematikou sběru a uchovávání designu československého skla a bižuterie z období let 1948–1989, konkrétně širokou oblastí ručního i automatického komerčního zdobeného i nezdobeného užitkového skla a hotové bižuterie ze skla, kovu, plastu a dalších materiálů, včetně prototypů. Nezahrnuje další obory sklářského průmyslu a řemesla (ploché sklo, obalové sklo, laboratorní sklo, skleněná vlákna, skleněná mozaika a vitráže, autorské sklo a autorská bižuterie). Přináší informace, které usnadní a zároveň zkvalitní dataci a deskripci výrobků vzniklých ve vymezeném období. Nabízí návody k systematizaci kvalifikovaného aktivního sběru, včetně informací nezbytných k odpovídající péči o takto získané sbírkové předměty. Téma designu československého skla a bižuterie v období socialismu nelze kvalifikovaně nahlížet a sbírkově zpracovávat bez znalosti základních organizačních mezníků, které obory skla a bižuterie provázely. Tyto změny totiž přinášely zánik starých a vznik nových značek či ochranných známek a jsou tedy důležité pro orientaci při snaze o dataci předmětů, případně podmiňovaly technologické změny, které jsou zásadní pro popis způsobu výroby. Tyto informace jsou proto nedílnou součástí metodiky, stejně jako obsáhlé přehledové přílohy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam