Letáky

Nejnovější přírůstky:
2024-06-14
15:33
Plakáty kampaně CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Někteří zaměstnavatelé však stále kladou ekonomickou stránku firmy na první místo a BOZP berou spíše jako ekonomické břemeno. Často argumentují, že pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance je malá, takže investovat čas a peníze do této oblasti se jim nevyplatí. Přitom však statistiky uvádějí, že měsíčně vznikne jeden smrtelný pracovní úraz pro chybějící, nedostatečné nebo nevhodné OOPP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
14:24
Vliv změn klimatu na bezpečnost průmyslu
VÚBP
NATECH jsou nehody vyvolané různými přírodními událostmi, které ohrožují bezpečnost a provoz technických zařízení či podniků, s významným dopadem na životní prostředí a společnost. Typickým příkladem je havárie jaderné elektrárny Fukušima.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
14:11

Úplný záznam
2024-03-20
14:01
Jak být v bezpečí: 10 výzev digitalizace pro bezpečnost práce
VÚBP
10 výzev digitalizace pro bezpečnost práce
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
13:53
Práce mimo pracoviště a hybridní práce
VÚBP
Zvýšená prevalence práce na dálku v důsledku pandemie covid-19 vedla ke zvýšenému zájmu o tuto formu organizace práce a její dopad na pohodu a zdraví zaměstnanců. Práci na dálku lze definovat jako jakýkoli typ uspořádání práce zahrnující používání osobních počítačů, chytrých telefonů, notebooků, softwarových balíčků a internetu k práci z domova nebo obecněji mimo pracoviště zaměstnavatele po většinu pracovní doby nebo její část.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
13:38
Práce prostřednictvím platforem
VÚBP
Ekonomika digitálních platforem v EU i ČR roste. V průběhu pandemie covidu-19 nabrala tato práce na dynamice a stala se běžnou záležitostí. Digitální pracovní platformy používají algoritmy pro řízení lidských zdrojů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
13:29
Digitální dovednosti
VÚBP
Mezi digitální dovednosti patří informační a datová gramotnost; tvorba digitálního obsahu; digitální dovednosti; komunikace a spolupráce a řešení problémů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
13:12
Automatizace pracovních úkolů
VÚBP
Systémy založené na umělé inteligenci (AI) pro automatizaci kognitivních i fyzických úkolů vykazují slibné výsledky v různých odvětvích. Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci nebezpečných nebo opakujících se úkolů na pracovišti v rámci ochrany pracovníků je tak v současnosti na vzestupu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
12:57
Řízení pracovníků prostřednictvím umělé inteligence
VÚBP
Vyšší úroveň automatizace a konstantní sledování pracovníků digitálními technologiemi v mnoha případech omezí mezilidský kontakt a zvýší tlak na pracovní výkonnost, což může mít škodlivé účinky na duševní zdraví pracovníků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2024-03-20
12:42
Digitální systémy pro monitorování BOZP
VÚBP
Digitální systémy pro monitorování BOZP využívají digitální technologii ke shromažďování a analýze dat za účelem identifikace a hodnocení rizik na pracovišti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam