The Arts and Theatre Institute

Latest additions:
2016-05-19
15:50
Metodika pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací
Rábová, Tereza
V rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR se počítá i s nástroji pro sledování a hodnocení multiplikačních ekonomických efektů kulturní a umělecké činnosti a využívání kulturního dědictví v České republice. V současné době je k dispozici certifikovaná metodika pro měření multiplikačních ekonomických efektů u velkých akcí (například festivalů) s významným procentem zahraničních návštěvníků a jasnými vazbami na cestovní ruch a kulturní turistiku. Metodika je založena na meziodvětvové (input-output) analýze a oficiálních statistikách ČSÚ, přičemž vychází z teze, že ekonomické dopady generuje jakýkoli subjekt, tedy i jakákoli kulturní organizace, která platí za dodávky služeb svým dodavatelům, práci svým zaměstnancům apod.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2016-05-19
15:22
Metodika mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni ČR
Žáková, Eva ; Dubová, Markéta ; Kraus, Marcel ; Bednář, Pavel ; Návrat, Petr
Metodika popisuje pracovní postup pro mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni. Mapování v kontextu této metodiky znamená analýzu jevů na daném území, konkrétněji pak zjišťování aktuálního stavu a potřeb jednotlivých odvětví v daném místě. Hlavním cílem využití výsledků mapování je vytvoření a implementace strategických podpůrných opatření pro podporu KKP.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record