CESNET

Nejnovější přírůstky:
2022-12-06
17:13
Metodika pro vybavení interiérových expozic technologiemi pro vizualizace digitálních objektů a sdílení obsahu
Získal, Bohuš ; Brůha, Petr ; Macek, Ivo ; Frank, Jiří ; Berka, Roman
Hlavním cílem metodiky je poskytnout soubor doporučení a praktických informací o nejvhodnějších postupech plánování, návrhu, instalace a provozu fyzických expozic obsahujících multimediální exponáty, zejména s využitím digitálních 3D reprezentací sbírkových předmětů. Metodika poskytuje přehled parametrů nejpoužívanějších typů zařízení, jejichž znalost pomáhá definovat důležité požadavky na pořizované technologies ohledem na požadované funkce exponátů. Jádro metodiky tvoří popis vhodných kroků při procesu návrhu, realizace a provozu expozice či výstavy realizované v interiéru. Autoři zde rekapitulují obvyklý proces a doplňují jej o postupy potřebné pro efektivní využití multimediálních prvků s důrazem na prezentaci digitálních 3D objektů. Pozornost je věnována i výběru dodavatelů služeb s ohledem na povinnost provádět výběrová řízení a potřebu správné posloupnosti kroků s vyřešením nezbytných návazností. Metodika byla vytvořena jako jeden z výstupů projektu “Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách” podpořeného MKČR v rámci výzvy NAKI II pod identifikačním číslem DG20P02OVV027.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2022-12-06
17:07
Doporučení pro formáty 3D objektů a odpovídajících metadat za účelem jejich sdílení, prezentace a uchovávání
Získal, Bohuš ; Berka, Roman ; Frank, Jiří
Metodika popisuje vhodné postupy pro zpracování, správu, sdílení a uložení digitálních 3D objektů včetně jejich metadat, které jsou v souladu s mezinárodními standardy, ověřenou praxí a platným legislativním rámcem. Obsahuje základní uvedení do problematiky digitální 3D reprezentace objektů, používaných formátů a nástrojů pro jejich vytváření. Autoři diskutují vhodnost aktuálně rozšířených formátů pro popis 3D modelu a strukturu souvisejících metadat zejména hlediska jejich dlouhodobější perspektivy. Metodika dále zmiňuje potřebu vytvoření vhodné strategie péče o předměty kulturního dědictví v digitální podobě a věnuje se vysvětlení možných důsledků strategických rozhodnutí a případných kompromisů. Pozornost je věnována i předpokladům pro dlouhodobé uchovávání kulturních objektů v digitální formě. Metodika byla vytvořena jako jeden z výstupů projektu “Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách” podpořeného v rámci výzvy NAKI II pod identifikačním číslem DG20P02OVV027.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam