National Repository of Grey Literature 206 records found  beginprevious197 - 206  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Open source for digital library
Lhoták, Martin
The aim of the article is to discuss usability of available open source software for digital library. It informs about state of the world most known and used solutions. Author is focused in detail on features of Czech open source system for digital library Kramerius, which is developed in cooperation of Czech National Library, Academy of Sciences Library and IT company Qbizm technologies
Digital Age in Libraries
Lhoták, Martin
The paper discuss how massive digitization of printed materials effect libraries. It's concerning on digitization workflow, metadata standards and mentions also commercial activities in this area.
Possibilities of Cooperation in the Creation of Digital Collection
Lhoták, Martin
The paper discuss about possibilities of cooperation in the creation of digital collection. It's concerning on cooperation of memory institution - archives, museums and libraries in this area.
Comparison of Digital Libraries Abroad and in the Czech Republic
Volfová, Jana ; Šedivá, Zuzana (advisor) ; Švecová, Jarmila (referee)
Hlavní část bakalářské práce ?Srovnání digitálních knihoven v zahraničí a v ČR? je rozdělena na tři kapitoly ? teorie digitálních knihoven, digitální knihovny v zahraničí a digitální knihovny v ČR. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti digitálních knihoven, funkcionalita digitálních knihoven, standardy a problematika autorského práva. Druhá část popisuje deset zahraničních prosperujících knihoven a ze srovnání jejich jednotlivých charakteristik jsou vyvozeny aktuální trendy v tomto oboru. Ve třetí části je zhodnocena situace v ČR a jsou popsány existující projekty. Podrobně je popsána digitální knihovna Dilleo. V závěru této kapitoly se nachází porovnání zahraničních iniciativ a trendů s českou knihovnou Dilleo a doporučení pro její další rozvoj.

National Repository of Grey Literature : 206 records found   beginprevious197 - 206  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.