National Repository of Grey Literature 11 records found  previous11 - 11  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Finanční analýza společnosti Ferona, a.s.
Zahradníček, Tomáš ; Bardún, Adam (advisor) ; Tyll, Ladislav (referee)
Cílem mé bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti Ferona, a.s. z pohledu externího uživatele na základě údajů a informací z výročních zpráv společnosti za období 2002 - 2006. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, z nichž metodologická se zabývá teoretickou základnou tvorby finanční analýzy a aplikační pak s využitím dat z výročních zpráv a interpretací výsledků jednotlivých ukazatelů a metod finanční analýzy.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   previous11 - 11  jump to record: