National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Zimová, Magdalena ; Vostoupal, Bohuslav ; Slejška, Antonín ; Sirotková, Dagmar ; Plíva, Petr ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Benešová, Libuše ; Jelínek, Antonín
Realizační program je rozdělen do částí: 1. Způsoby nakládání s odpady v zemědělství. 2. Vyhodnocení a rozpracování provedené SWOT analýzy současného stavu nakládání s BRO. 3. Technicko-ekonomická analýza současného stavu nakládání s BRO (současné a plánované kapacity zařízení pro nakládání s BRO, základní technicko-ekonomické údaje o nakládání s BRO, databázový informační systém, technicko-ekonomická analýza možností využití bioplynu v podmínkách ČR). 4. Postupy vedoucí ke snižování hlavních rizik při nakládání s BRO (prevence a souběžná minimalizace zdravotních rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem v rámci Realizačního programu ČR pro BRO, rizika, spojená s kompostováním rybničního bahna a lesních odpadů. 5. Environmentální přijatelnost stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (současně platná česká legislativa týkající, se ochrany životního prostředí ve vztahu k problematice nakládání s BRO, zejména potom jejich zpracovávání kompostováním, sociální faktory v odpadovém hospodářství). 6. Vzorové příklady nakládání s odpady dané komodity v ČR, státech EU apod. (vzorová zařízení, zpracovávající BRO v ČR). 7. Opatření, vedoucí k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO, prostřednictvím nástrojů z oblasti legislativní, administrativní, ekonomické, dobrovolné apod. (současné legislativní, administrativní, ekonomické a ostatní nástroje, návrhy nových nástrojů a opatření, vedoucích k dosažení cílů POH ČR v oblasti nakládání s BRO).
Zpracování Realizačního programu ČR pro biodegradabilní odpady se zaměřením na odpady ze zemědělství‚ zahradnictví‚ rybářství‚ myslivosti‚ zpracování dřeva‚ atd
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha ; Jakeśová, Helena ; Slejška, Antonín ; Mužík, Oldřich ; Kollárová, Mária ; Plíva, Petr ; Abraham, Zdeněk ; Jelínek, Antonín
Rámcová metodika pro nakládání s biodegradabilními odpady. Rozebírá produkci, způsoby nakládání, prevenci, dovoz a vývoz a zařízení pro nakládání s BRO. Dále doporučuje způsoby nakládání s BRO a navrhuje min. standardy, pilotní projekty - využití BRO ze zemědělsky neobhospodařovaných ploch pro zvýšení výkonnosti stávajících bioplynových stanic, využití technologie kompostování na malých hromadách (faremní kompost) pro přeměnu BRO z údržby parků, rekreačních ploch a sportovišť. Poskytuje vzorové příklady nakládání s odpady z ČR a EU.

See also: similar author names
1 Plíva, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.