National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Preparation of revitalization study for small water course
KULICH, Petr
The aim of this thesis is to prepare a design for the revitalization measures of Biřkovský stream including a design for polders "Karlovka and Niva". The designed measures should protect the village Biřkov from flash floods and enhance further increase of both water management and ecological stability of the basin. The solution is based on the assessment of hydrological, pedological, hydrogeological and vegetation docementation as well as the results of a detailed field survey of the area which is also reported in this thesis.
Design of Residential Ship
Kulich, Petr ; Zdařil, Zdeněk (referee) ; Zvonek, Miroslav (advisor)
Theme of this diploma thesis is design of residental yacht, focused on applying of modern technologies with aim to make the work flow more efective. I would like to achieve better results in question of fuel saving and ecology, by using hybrid engine systém and solar power. My next aim was interlacing of construction and ergonomic parameters in the way to achieve comfort and save enviroment for the travelers.
Design of Speaker
Kulich, Petr ; Sládek, Josef (referee) ; Zvonek, Miroslav (advisor)
Subject of this bachelor thesis is design of speakers. I aimed at sound system type 2.1, two satelite speakers and subwoofer. Main point of this design is simple portability and adjustability of speakers. With that corresponds used technology and ergonomic parameters. I took into account price and interier variability.
The issue of the storages of nuclear waste in the Czech Republic and their impact on the environment - influence analysis on the example of the selected locality.
KULICH, Petr
The thesis deals with topical situation concerning deep geological repository in the Czech Republic and the effect on the environment is analyzed within the particular location Březový potok near the municipality Pačejov in Pilsen region. The thesis concerns with the potential impact on the landscape, agricultural production and inhabitants.
Analysis of the E-Commerce Website and Realization of Chosen Recommendations
Kulich, Petr ; Stříteský, Václav (advisor) ; Štědroň, Bohumír (referee)
The aim of this thesis consists of defining a set of recommendations that should lead to more successful e-commerce website of EuroCup Agency s.r.o. The aim also consists of creating a schedule of their realization, setting of the complete realization goals and realizing of the recommendations that belong to the first phase. The thesis is based on theoretical presentation of possible steps that could be realized for improving e-shops' successfulness, and on extensive analysis of the monitored e-commerce website. This analysis is focused on the company's market, target segments and competitors, company's sales, offline conversion rate, statistics measured by Google Analytics tool, and usability of the e-commerce website.
Metody zvyšování konverzního poměru elektronického obchodu
Kulich, Petr ; Stříteský, Václav (advisor) ; Štědroň, Bohumír (referee)
Bakalářská práce se zabývá komplexním pohledem na konverzní poměr - ukazatel, jehož využití je nezbytné pro správné vyhodnocování úspěšnosti na intenetu. Teoretická část poskytuje obecné informace o konverzích a konverzním poměru, jejich klasifikaci, způsobech a nástrojích pro jeho měření. Dále také popisuje celou řadu oblastí, jejichž zlepšení často vede k několikanásobnému zvýšení konverzního poměru. Poznatky z této části byly aplikovány na konkrétní situaci společnosti EuroCup Agency s.r.o. a jejího internetového obchodu. Tato společnost se zabývá prodejem sportovních trofejí a upomínkových předmětů. Výstupem bakalářské práce je sada doporučení pro zvýšení konverzního poměru elektronického obchodu. Tato doporučení vychází z provedené analýzy současného stavu.

See also: similar author names
2 Kulich, Pavel
6 Kulich, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.