Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  začátekpředchozí111 - 120  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv hálčivce kmínového, Aceria carvi Nal. (Acari: Eriophydae) na produkci semen kmínu kořenného
Zemek, Rostislav ; Kameníková, L. ; Zemková-Rovenská, G.
Cílem práce bylo odhadnout výši ztrát kmínu kořenného způsobených napadením hálčivcem kmínovým. Výsledky ukázaly, že napadené rostliny měly významně méně semen (2.11 g na rostlinu) než zdravé rostliny (5.18 g na rostlinu).
Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni
Navrátilová, Jana ; Husák, Štěpán ; Adamec, Lubomír ; Dvořáková, Kateřina
Sbírka vodních a mokřadních rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni byla založena v roce 1976 jako prostředek ke studiu ohrožených vzácných druhů. Sbírka obsahuje asi 400 druhů pěstovaných makrofyt. Většina rostlin pochází z České republiky, případně střední Evropy, jen necelých 10 % druhů je z jiných oblastí světa. Sbírka slouží jako genová banka pro vzácné a ohrožené druhy rostlin. Mnoha domácím i zahraničním odborným pracovištím poskytuje studijní a pokusný materiál, materiál pro určování a botanické ilustrace, využívá se k výuce botaniky a rostlinné ekologie. Od roku 1998 je 150–200 druhů semen pravidelně sbíráno a nabízeno výzkumným institucím a jiným botanickým zahradám (Index Seminum). Součástí jsou záchranné kultivace více než 30 ohrožených druhů využívané k posílení přírodních populací.
Vzácné a charakteristické rostliny Třeboňské pánve
Husák, Štěpán ; Hlásek, J.
Práce popisuje vzácné a charakteristické rostliny Třeboňské pánve.
Práce na Květeně Třeboňské pánve
Kurka, R. ; Husák, Štěpán ; Štech, M. ; Pípalová, I.
Autoři práce představují přípravy a koncepci Květeny třeboňské pánve.
Interakce mezi extrahovanými látkami a mezi extrahovanou látkou a matricí při superkritické extrakci z rostlin
Sovová, Helena ; Sajfrtová, Marie ; Opletal, L. ; Bártlová, Milena
Studie zkoumá rozpustnost látek v rozpouštědle během superkritické extrakce z rostlin. Tato rozpustnost se může výrazně lišit od rozpustnosti čisté látky v superkritickém CO2, protože je ovlivněna jak rostlinnou matricí, tak i dalšími současně extrahovanými rostlinnými látkami.
Rovnovážné koncentrace při extrakci rostlin superkritickým oxidem uhličitým
Sovová, Helena
Fázová rovnováha extrahovaných látek, faktor rozhodující o schůdnosti a rychlosti extrakce, závisí při superkritické extrakci z rostlin nejen na extrakčním tlaku, teplotě a složení rozpouštědla, ale i na interakci látek s matricí a na jejich vzájemné interakci. Zpráva popisuje novou metodiku měření a vyhodnocování těchto jevů a některé výsledky získané při řešení projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   začátekpředchozí111 - 120  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.