National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Barrier Polymeric Layers for Inkjet Prints Protection
Štěpánková, Eva ; Čeppan, Michal (referee) ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
Práce podává přehled o dostupných a využívaných metodách, normách pro testování a hodnocení světlostálosti barevných fotografií a tisků. Bylo provedeno porovnání jednotlivých platných norem a návrhů na hodnocení. Tato práce pojednává o ochraně inkjetových tisků pomocí lakování. Byl připraven lak kompatibilní s fotografickými médii. Připravená kompozice byla obohacena o UV absorbéry EVERSORB ve dvou koncentracích. Pro srovnání byly také testovány tři druhy komerčních ochranných fotografických laků. Výtisky se třemi barvivovými inkousty opatřené lakovou vrstvou, byly vystaveny jak urychlenému světelnému stárnutí v xenonové testovací komoře, tak urychlenému stárnutí v ozonové testovací komoře. Na základě měřených odrazových spekter byl vypočítaný objem barvového gamutu pomocí softwaru Volga. Byl sledován úbytek gamutů v průběhu světelného stárnutí i při expozici ozonem. Stárnutí vzorků probíhalo do ukončení testu, nebo do dosažení kritéria 30% úbytku objemu barvového gamutu. Také bylo pozorováno selhání recipročního zákona, které ukazuje na jistou nepřesnost při předpovědi dlouhé životnosti vzorků. Pomocí změny barvového gamutu byla posuzována ochrana připraveného laku před UV záření a ozonem. Studované vrstvy laků byly dále charakterizovány na prostupnost kyslíku a vodní páry.
Printing of up-conversion marks
Azariová, Viktória ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The subject of this these is a preparation and printing of upconversion marks that have been printed by two printing techniques, namely screen printing and pad printing. The makrs were designed to visualize another chemical code identifiable by instrumentation. The impact of chemical code components on the fluorescence intensity of upconversion marks and the impact of individual components on printability and print sustainability were studied. The upconversion pigment was excited by NIR laser.
Spectral analysis of chemical code
Šimončičová, Monika ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The diploma thesis deals with the study of the process of grinding aggregates of particles of a mixture of powdered lanthanide oxides in the dowanol solvent. The formed dispersions were characterised and used for the preparation of printing inks and subsequently for the printing of labels with chemical codes readable by XRF spectrometry. The aim was to study the milling process, to verify the reliability of reading and recognition of marks with the appropriate codes and to monitor the influence of the additive of the up-conversion powder on the resulting relative intensities of the elements in the chemical code. The statistical significance of the differences in the averages of relative intensities was assessed based on the Student's t test.
Optimization of chemical code printing with XRF identification
Uher, Tadeáš ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The Master’s thesis deals with study printing and optimization of a chemical labels with a code readable by XRF technique. The study is focusing on the identifiability of components in chemical code through data analysis in the Origin program environment and reproducibility of the analysis. The responses of the XRF signal on real samples of historical documents were studied and possible interfering elements were identified. Based on these analyses, a recommendation was formulated for the method of evaluating the obtained data, code analysis and also for the composition of the printing formulation.
Metodika dezinfekce fotografických a filmových materiálů s želatinovou světlocitlivou vrstvou
Knotek, Vítězslav ; Ďurovič, Michal ; Mašek Benetková, Barbora ; Hricková, Kateřina ; Limpouch, Ondřej ; Nováková, Martina ; Hnulíková, Blanka ; Borýsková, Štěpánka ; Sýkorová, Hana ; Purkrtová, Sabina ; Kadavá, Jana ; Savická, Dana ; Stiborová, Hana ; Branyšová, Tereza ; Demnerová, Kateřina
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky a kinofilmů na acetátové a polyesterové podložce, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu, která vychází z doporučení již publikované „Metodiky odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“ pomocí suchého stěru pomocí měkké polyuretanové (PUR) houbičky. V případě pozitivního výsledku mikrobiologické analýzy jsou navrženy dezinfekční metody, které nepoškozují černobílé želatinové fotografie (páry n-butanolu) a filmové materiály s želatinovou světlocitlivou vrstvou na acetátové podložce (kvarterní amoniová sůl nebo etylenoxid v plynné směsi) a polyesterové podložce (etylenoxid v plynné směsi).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika dezinfekce fotografických materiálů s kolódiovou světlocitlivou vrstvou
Mašek Benetková, Barbora ; Ďurovič, Michal ; Knotek, Vítězslav ; Limpouch, Ondřej ; Nováková, Martina ; Hnulíková, Blanka ; Borýsková, Štěpánka ; Sýkorová, Hana ; Purkrtová, Sabina ; Kadavá, Jana ; Savická, Dana ; Stiborová, Hana ; Branyšová, Tereza ; Demnerová, Kateřina
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace a následné dezinfekce matných a lesklých kolódiových pozitivů na papírové podložce s barytovou mezivrstvou. Ve svém doporučení mikrobiologického odběru se opírá o již publikovanou „Metodiku odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“. V případě pozitivního mikrobiologického nálezu jsou v předkládaném textu doporučeny metody (ethylenoxid v plynné směsi, páry n-butanolu), které se ukázaly jako nedestruktivní vůči zkoumaným kolódiovým pozitivům.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Metodika dezinfekce fotografických materiálů s albuminovou světlocitlivou vrstvou
Ďurovič, Michal ; Knotek, Vítězslav ; Mašek Benetková, Barbora ; Hricková, Kateřina ; Limpouch, Ondřej ; Nováková, Martina ; Hnulíková, Blanka ; Borýsková, Štěpánka ; Sýkorová, Hana ; Purkrtová, Sabina ; Kadavá, Jana ; Savická, Dana ; Stiborová, Hana ; Branyšová, Tereza ; Demnerová, Kateřina
Uvedená metodika navrhuje postup identifikace historické fotografické techniky, optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu, která vychází z doporučení již publikované „Metodiky odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů“ pomocí suchého stěru pomocí měkké polyuretanové (PUR) houbičky. V případě pozitivního výsledku mikrobiologické analýzy jsou navrženy dva postupy samotné dezinfekce - expozice v parách n-butylalkoholu nebo ponor do směsi alkoholů Bacillol AF.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Spectral analysis of chemical code
Šimončičová, Monika ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The diploma thesis deals with the study of the process of grinding aggregates of particles of a mixture of powdered lanthanide oxides in the dowanol solvent. The formed dispersions were characterised and used for the preparation of printing inks and subsequently for the printing of labels with chemical codes readable by XRF spectrometry. The aim was to study the milling process, to verify the reliability of reading and recognition of marks with the appropriate codes and to monitor the influence of the additive of the up-conversion powder on the resulting relative intensities of the elements in the chemical code. The statistical significance of the differences in the averages of relative intensities was assessed based on the Student's t test.
Optimization of chemical code printing with XRF identification
Uher, Tadeáš ; Ďurovič, Michal (referee) ; Veselý, Michal (advisor)
The Master’s thesis deals with study printing and optimization of a chemical labels with a code readable by XRF technique. The study is focusing on the identifiability of components in chemical code through data analysis in the Origin program environment and reproducibility of the analysis. The responses of the XRF signal on real samples of historical documents were studied and possible interfering elements were identified. Based on these analyses, a recommendation was formulated for the method of evaluating the obtained data, code analysis and also for the composition of the printing formulation.
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů
Demnerová, Kateřina ; Kadavá, Jana ; Purkrtová, Sabina ; Savická, Dana ; Sýkorová, Hana ; Ďurovič, Michal ; Benetková, Barbora ; Hricková, Kateřina ; Koukalová, Lucie ; Nováková, Martina
Metodika odběru a izolace bakterií, kvasinek a plísní z fotografických materiálů navrhuje optimální odběrový materiál a techniku odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu fotografických materiálů, která by v první řadě nepoškodila jejich povrch citlivý především na mechanické poškození, a zároveň vykazuje dostatečný záchyt mikroorganismů z povrchu. Je určena pro konzervátory, restaurátory a výzkumné pracovníky, kteří se věnují preventivní péči o fotografické sbírky v archivech, knihovnách, muzeích a galeriích.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF; Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
7 Ďurovič, Michal
1 Ďurovič, Michal,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.