Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace dalekohledu LSST ve fyzice malých těles sluneční soustavy
Sváda, Petr ; Brož, Miroslav (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Tato práce se zabývá popisem velkého přehlídkového dalekohledu Large Synoptic Survey Telescope (LSST) a jeho využítím ve fyzice malých těles sluneční soustavy. Na základě optických parametrů dalekohledu a teorie signálu a šumu jsme vypočetli mezní hvězdnou velikost LSST (24,9 0,4) mag (v oboru V). Tato veličina, společně s daty z databází MPC a WISE, posloužila jako vstupní parametr pro výpočet minimálního průměru ( ) m planetky v hlavním pásu, kterou bude LSST ještě schopen pozorovat. Odhadli jsme také, že v hlavním pásu bude možno pomocí dalekohledu LSST pozorovat ( ) miliónů planetek. S přihlédnutím k plánované observační strategii a kadenci pozorování jsme vypočetli, že bude určitou jasnou planetku pozorovat přibližně 370 krát. Nakonec byly diskutovány možné aplikace dalekohledu LSST: např. rozvoj kolizních modelů, objasnění orbitální a rotační dynamiky sub- kilometrových těles.
Řešení světelné křivky zákrytové dvojhvězdy
Procházka, Ondřej ; Zasche, Petr (vedoucí práce) ; Wolf, Marek (oponent)
Cílem práce byla první detailní analýza zákrytového systému označeného V641 Aur. Byla pořízena světelná křivka této dvojhvězdy ve třech fotometrických filtrech, která byla analyzována programem PHOEBE. Jedná se o dvojhvězdu s oběžnou periodou 0.50487 dne, jejíž obě složky jsou si podobné. Jedná se pravděpodobně o spektrální typy F6 a F8 (dle teplot), resp. F6 a F6 (dle hmotností). Obě obíhají po kruhové dráze a i přes jejich krátkou periodu jsou složky oddělené a stále ležící na hlavní posloupnosti. Navíc byla díky asymetrii křivky objevena skvrna na povrchu primární složky, třetí světlo nebylo detekováno. Pro detailnější analýzu by byla nicméně potřeba přesnější fotometrie a spektroskopická data.
Photometric study of dwarf nova EX Dra
Pilarčík, Lukáš ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Mayer, Pavel (oponent)
Fotometrické merania trpasličej novy EX Draconis boli získané na observatóriu AsÚ AVČR v Ondřejove a Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle počas 63 nocí. Okamihy minima som určil dvomi metódami - zrkadliacou a derivačnou. Vzhľadom k väčším expozičným časom týchto meraní a tým menším pokrytím svetelenej krivky zákrytu je metóda zrkadlenia presnejšia. 53 nových okamihov minima a okamihy minima získané zo starších prác o EX Dra som vykreslil do O-C diagramu a preložil nimi funkciu sínus a teoretickú krivku LITE spôsobenú obehom tretieho telesa. Perióda cyklických zmien funkcie sínus mi vyšla 25 rokov narozdiel od starších prác, kde autorom vyšla 4 a 5 rokov. Perióda obehu tretieho telesa okolo dvojhviezdy je približne 17 rokov a minimálna hmotnosť je 53.5 hmotností Jupitera. Sumy štvorcov odchýlok sú 5x menšie pre LITE tretieho telesa. Ďalej som určil priemernú periódu vzplanutia pre tri pozorovacie obdobia a vykreslil fázový diagram vzplanutia. Nakoniec som určil krátke periódy svetelných zmien mimo zákryt.
Transneptunická tělesa
Blomann, Antonín ; Wolf, Marek (vedoucí práce) ; Ďurech, Josef (oponent)
Transneptunická tělesa jsou rozrůstající se skupinou planetek vnější sluneční soustavy. Vývoj struktury drah byl ovlivňován vývojem dalších těles sluneční soustavy. Porozumění principům a pravidlům nám může být užitečné při studiu vývoje sluneční soustavy a může napovědět nejpravděpodobnější scénář daných událostí. Nejvýznamnějším vlivem na uspořádání a ustálení drah měly bezesporu velké planety (tzv. migrace velkých planet) a to nejen na známější hlavní pás, ale i na oblast TNO. Tato teoretická část je popsána v prvních třech kapitolách. Další kapitoly pak popisují pozorování a pozorovací techniku, která byla použita. Významnou roli zde přebrala výpočetní technika, zejména pak použití CCD čipů a následné zpracování na počítači. Astrometrická pozorování a měření probíhala na Ondřejovské hvězdárně na dalekohledu 0,65 - m. Pro zhotovení snímků byla použita kamera firmy Moravské přístroje s CCD čipem KAF 3200ME. Bylo zhotoveno deset snímků s expozicí 120 sekund, které po úpravě a složení posloužily k astrometrickému měření. Získaná data ze zpracovaných snímků byla odeslána do databáze MPC.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Wolf, Martin
2 Wolf, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.