Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr - založení etnické restaurace
Vu, Van Anh ; Jenčková, Jiřina (vedoucí práce) ; Valentová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje založení etnické restaurace. Cílem je vypracovat podnikatelský záměr, který se zaměřuje na provozní uspořádání restaurace a marketingovou studii fiktivní vietnamské restaurace v Praze. První část této práce zahrnuje teoretické poznatky o gastronomii a právní náležitosti při založení podniku. Ve druhé, praktické části je představena fiktivní restaurace, její právní forma a další náležitosti, jako je dispoziční uspořádání restaurace nebo organizační struktura. Součástí teto práce je analýza vlastního dotazníkového šetření o povědomí a poptávce zákazníků po vietnamských restauracích.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.