Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Pseudo-triangulace a jejich využití v aplikované výpočetní geometrii
Trčka, Jan ; Kolcun, Alexej (oponent) ; Kolingerová, Ivana (vedoucí práce)
V této práci jsou ukázány základní vlastnosti pseudo-triangulace, její užití jako rovinného dělení a implementace algoritmu konstrukce minimální pseudo-triangulace ze vstupní triangulace. Dále je zkoumána možnost využití algoritmu náhodné procházky a navrženy dvě verze algoritmu. Algoritmus procházky je následně použit v inkrementálním algoritmu konstrukce pseudo-triangulace. Všechny nově navržené algoritmy byly ověřeny implementací a experimenty.
Spojování a korekce fotografií
Trčka, Jan ; Bařina, David (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pomocí knihovny OpenCV. Tato práce se zabývá problematikou korektního spojení více fotografií, pokouší se eliminovat vady, které vznikly při jejich pořizování, a které mohou vznikat při samotném procesu spojování fotografií ve výsledné panorama.
Penzion s vinným sklepem
Trčka, Jan ; Šobrová, Zdena (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby Penzionu s vinným sklepem v blízkosti rekreační oblasti Leopoldov, místní části Městyse Buchlovice. Vzhledem k umístění v blízkosti atraktivní lokality s bohatou folklorní tradicí objekt současně nabízí prostory pro prezentaci a ochutnávku vína pro veřejnost, s možností pořádání menších společenských akcí. Pro zvýšení komfortu nabízených služeb stavba zahrnuje ubytování o celkové kapacitě 48 lůžek . Celkové požadované kapacity jsou řešeny dvěma samostatnými objekty obdélníkového půdorysu ve vzájemně kolmém uspořádání. Pohledové řešení obou objektů respektuje krajinný ráz a citlivé začlenění stavby do okolní zástavby. SO-01 Vinařství Objekt vinařství (s produkcí 60.000l/rok) s vinným sklepem pro výrobu , skladování a prezentaci vinných produktů, se společenskými prostory pro 48 osob a kapacitou ubytování pro 10osob. Objekt je zděný, jednopodlažní, podsklepený, zastřešený dřevěným krovem s obytným podkrovím, částečně plochou zatravněnou střechou. SO-02 Penzion Stavba ubytovacího zařízení (penzion) s kapacitou 38 osob pro ubytování návštěvníků vinného sklepa. Objekt je zděný, jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený dřevěným krovem s využitým podkrovím. K objektu přiléhají zpevněné a parkovací plochy.

Viz též: podobná jména autorů
2 Trčka, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.