Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Environmentální aspekty Olympijských her
Pechman, Václav ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Environmentální aspekty olympijských her Cíle: Hlavní cíl je zachytit význam životního prostředí v aktivitách olympijských her. Zpracováním vývoje organizačního řešení environmentálních aspektů stanovit formální požadavky, demonstrovat jejich reálnou účinnost a identifikovat určující faktory stávající situace. Metody: Kvalitativní výzkum vychází z obsahové analýzy směrodatných dokumentů a je doplněn řízenými rozhovory s aktéry olympijského hnutí. Výsledky: Výsledky ozřejmují podloží praktik olympijských her v oblasti životního prostředí. Provázání teoretických zásad se skutečnými výstupy indikuje reálnou pozici environmentálních záležitostí při zajištění sportovní akce Klíčová slova: kvalitativní výzkum, životní prostředí, Mezinárodní olympijský výbor
Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky
Pechman, Václav ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vznik a vývoj organizované formy florbalu na území České republiky Cíle: Hlavní cíl této bakalářské práce je analyzovat jednotlivé etapy pronikání florbalu na území České republiky a objasnit podrobnosti formování a rozvoje oficiální střešní sportovní organizace. Metody: Kvalitativní výzkum shromáždil a zpracoval data na základě studia dokumentů vztahujících se ke zkoumané problematice a řízených rozhovorů s významnými florbalovými představiteli. Výsledky: Z výsledků této práce plyne, že rozvoj sportovního hnutí byl ovlivněn mnoha okolnostmi. Česká florbalová unie využila podmínek nově budovaného státu i kontaktů se zahraničím. Vlastnosti florbalu zajistily dostatečnou hráčskou základnu. Nadšení a entusiasmus zúčastněných osob byly základem florbalového úspěchu. Klíčová slova: Kvalitativní dotazování, rozhovor, Česká florbalová unie, florbal

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.