Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zabezpečení senzorů - jak zabránit falzifikaci
Bernard, Hynek ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá zabezpečením digitálních obrazových senzorů ve fotoaparátech a kamerách. Hlavním zaměřením práce je studie aktuálně používaných způsobů zabezpečení a identifikace kamerového senzoru podle pořízených obrazů, konkrétně extrakcí a porovnání přibližného vzorového šumu senzoru se zbytkovým šumem fotografie. Součástí práce je experimentování s reálnými senzory a vyhodnocování nejefektivnějšího postupu s vizí dalšího výzkumu použitých metod.
Raspberry Pi - Video Control
Bock, Pavol ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
The goal of this project was to design and implement a video playback controller for the Kodi player. First, existing solutions and products are described and analysed. Based on the analysis a technical product specification is created. Finally, an application is implemented according to this specification. The outcome of the project is a functional application that can be used to control video playback.
Collection of Sensor Data into Cloud
Záhorský, Matej ; Musil, Petr (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
The primary objective of this thesis is data collection from selected sensors to a remote Cloud with the use of STM32MP1. The first part of this thesis includes theory about data collection options, their cryptographic security and functions of the given microcontroller. The second part is about design and implementation of proper software solution for effective and secure data collection from specific sensors. A thorough assessment of this particular solution is described in the last part, which includes cryptographic signing performance in a real world application.
Robotické rameno s modelářskými servy
Bobčík, Petr ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce bylo postavit vlastní robotický manipulátor a jemu odpovídající uživatelské rozhraní, které ho bude ovládat. Vytvořil jsem tedy robotické rameno na počítači Raspberry Pi 3B+ s 5 digitálními servy a uchopovací mechanizmem v podobě klepet, ke kterému je přichyceno i laserové ukazovátko. Problematiku samotného uživatelského rozhraní jsem se rozhodl vyřešit vytvořením jednoduché webové stránky (kombinací HTML, PHP a JS), kterou jsem umístil na webový server Apache 2, nainstalovaný právě na Raspberry Pi. Do uživatelského rozhraní se mi podařilo zakomponovat jednak ovládání jednotlivých serv samostatně, tak i ovládání celého ramene pomocí inverzní kinematiky.
Zařízení s modelářskými servy
Jablonický, Jaroslav ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na skúmanie spôsobu ovládania modelárskych serv počítačom. Tiež bude slúžiť ako prehľad alebo príručka pre začiatočníkov. Práca obsahuje návrh jednoduchého robota, presnejšie sa jedná o jednoduchú robotickú ruku, ale najmä obsahuje návrhy ovládania z rôznych platforiem za použitia rôznych prostriedkov. V závere sú odporúčania pre jednotlivé platformy.
Informační systém fotbalového týmu
Vaško, Michal ; Musil, Martin (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. Hráčom je potom umožnené sa tréningov zúčastniť. Systém obsahuje podrobné štatistiky hráčov v lige a ligovú tabuľku tímov. Po zápase sa dá prezerať zostava tímu a jednotlivé štatistiky hráča v zápase. Na vývoj práce bol využitý PHP framework Laravel verzia 5.7 a databáza MySQL.
Metody temporálního tone-mappingu HDR videa
Staněk, Jiří ; Musil, Petr (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Tato diplomová práce poskytuje teoretické náležitosti nutné pro pochopení komplexní problematiky vysokého dynamického rozsahu a řeší implementaci inovativní metody pro temporální mapování tónů videa. Nejprve je vysvětleno pořizování, ukládání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem. Následuje obecné uvedení mapování tonality, popis nežádoucích obrazových artefaktů a přehled nejvyspělejších existujících algoritmů. Další část se věnuje implementaci zvolené metody řešení a navrhuje několik dodatečných vylepšení původně vybraného algoritmu. Na základě uvedených informací vznikla aplikace s intuitivním grafickým rozhraním, kterou lze využít pro temporální mapování tónů HDR videa. Na závěr jsou dosažené výsledky demonstrovány a vizuálně porovnány s již existujícími metodami pro temporální mapování tónů videa.
Uživatelské rozhraní pro řízení dronu s využitím rozšířené virtuality
Sedlmajer, Kamil ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Beran, Vítězslav (vedoucí práce)
Tato práce hodnotí stávající možnosti ovládání dronů, jejich úskalí a navrhuje možná řešení pro efektivnější a snadnější řízení dronů. Výsledný systém je založen na pohledu třetí osoby a technologii rozšířená virtualita, kdy jsou do virtuálního 3D modelu prostředí integrována reálná data z dronu (video-stream, lokalizační informace). Model prostředí je vytvořen s využitím volně dostupných dat. Aplikace pilotovi nabízí prostředky pro snadnější orientaci v prostředí, navigaci k cílovým místům a  možnost v průběhu plánování mise definovat  oblasti s různým potenciálním bezpečnostním rizikem, které budou v průběhu mise využívány k navigaci v těchto zónách a vizualizaci celkové situace ve virtuální scéně rozšířené o on-line reálná data.
Smart City Brno - průzkumy
Witassek, Pavel ; Kula, Michal (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro město Brno, které městu umožní sběr podnětů a informací o jednotlivých lokalitách od občanů města. Výsledná implementace se skládá ze dvou částí, první část je server s API rozhraním a druhá část je webová aplikace s mapou. Pro zaznamenávání názorů obyvatel je využita pocitová mapa, do které respondenti zadávají body. Město Brno tak získá zpětnou vazbu od obyvatel a navíc u jednotlivých bodů mohou respondenti také uvést textový komentář. Výsledkem řešení je možnost si definovat vlastní průzkumy a město díky tomu nemusí využívat placená řešení, která se navíc musela přizpůsobovat dle potřeb města.
Internet of Things
Piškula, David ; Nosko, Svetozár (oponent) ; Musil, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba energie. Práce má za cíl implementovat komplexní IoT systém, který řeší tyto diskutované problémy. Projekt vznikl ve spolupráci s firmou NXP Semiconductors, a bude využit k prezentaci jejich technologií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.