Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální práce s mladistvými osobami závislými na psychoaktivních látkách
Malíková, Kristýna ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Tato práce má upozornit na závažný problém drogové problematiky u adolescentů, kteří zneužívají legální návykové látky nebo marihuanu. Tento problém, nabírající na intenzitě je často diskutovaný, avšak společností velmi opomíjený. V práci se můžeme dočíst o účincích daných drog, zjistit definice a charakteristiky jednotlivých drog, popřípadě jejich působení na adolescenty. Je zde vyzdvihnuta potřebnost prevence a léčby adolescentních klientů, a také mnohdy rozhodující práce s rodinou. Autorka diplomové práce se v praktické části zaměřila především na zařízení, která jsou tak potřebná v této oblasti. Tedy na zařízení, která se orientují na prevenci a poradenství, zařízení pro začlenění do společnosti, zařízení zaměřená na léčbu - pobytové a ambulantní služby, atd. Jsou zde uvedeny jejich charakteristiky a metody práce s klienty. Dále byl v této práci autorkou vytvořen průzkum, který potvrzuje mnohé detailnější kvantitativní výzkumy. Potvrzuje se, že drogy jsou v tomto století obrovským problémem a zátěží pro společnost, a to především pro dané adolescenty. Východisko tohoto problému je velice složité a dlouhodobé, ovšem každý může přispět tak, že v první řadě nebude k tomuto problému lhostejný.
Klíčové kompetence ve výuce španělštiny.
MALÍKOVÁ, Kristýna
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí ve výuce španělského jazyka na druhém stupni základní školy. Zabývá se charakteristikou klíčových kompetencí, prací s nimi a jejich rozvojem v hodinách španělštiny. Cílem práce je zmapovat současnou situaci rozvoje klíčových kompetencí a navrhnout, jak by měli učitel i žáci pracovat v hodinách španělského jazyka, aby byl rozvoj těchto kompetencí podporován v největší možné míře.

Viz též: podobná jména autorů
1 Malíková, Kamila
4 Malíková, Kateřina
3 Malíková, Klára
3 Malíková, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.