Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost v pracovním právu
Koubalíková, Lucie ; Procházková, Eva (oponent) ; Štefko, Martin (vedoucí práce)
91 8. Závěr Problematika odpovědnosti patří ke složitým otázkám právní vědy a její úprava dosahuje značné důležitosti, protože vždy existuje zájem na plnění povinností stanovených právem. V této souvislosti je kladen zvláštní důraz na prevenci, protože vždy je výhodnější škodám předcházet, než již vzniklé škody napravovat. Vzhledem k tomu, že úprava nového zákoníku práce neobsahuje mnoho závažných změn ustanovení o odpovědnosti, lze soudit, že úprava odpovědnosti v pracovním právu jako celek až na některé oblasti odpovídá současným poměrům a reflektuje potřeby společnosti v této oblasti, spíše se mění obecné pojetí pracovního práva. Stav zákoníku práce založený nálezem Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, zejména zrušením některých ustanovení zákoníku práce, bude v celkových souvislostech možné hodnotit spíše až po přijetí příslušných změn. Aktuální úprava se oproti úpravě předchozího zákoníku práce vyznačuje vyššími požadavky na právní znalosti zaměstnanců a zaměstnavatelů při interpretaci a aplikaci ustanovení zákoníku práce, a to i v oblasti odpovědnosti. Je patrné, že v současnosti může docházet k mnohým pochybnostem, které by částečně měly být novelizacemi odstraněny. Velmi důležitou oblastí náhrady škody je oblast odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a...

Viz též: podobná jména autorů
1 Koubalíková, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.