Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby vedení porodu a následné poporodní péče ve vztahu k prevenci poporodní inkontinence
Křížová, Michaela ; Popelka, Jiří (vedoucí práce)
Močová inkontinence je definována jako nechtěný a vůli neovlivnitelný únik moči, který je objektivně prokazatelný. Prevalence inkontinence moči roste s tím, jak stárne populace. Jedná se o závažný sociální a hygienický problém. Na konci 20. století se odborná veřejnost začala více zajímat o vznik inkontinence v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Ovšem stále chybí studie, které by jednoznačně potvrdily příčinnou souvislost mezi těhotenstvím a porodem na straně jedné a vznikem močové inkontinence na straně druhé. V průběhu těhotenství je jedním z mechanismů přípravy organizmu k porodu rozvolnění a zvýšení elastičnosti pánevního dna. Stejný mechanizmus zároveň přispívá ke vzniku stresové inkontinence. Významným faktorem podílejícím se na vzniku poporodní inkontinence je vaginální porod. Narůstá tedy zájem o poznání mechanizmu traumatizace pánevního dna při porodu a dále snahy o nalezení nejoptimálnějšího způsobu jak vést vaginální porod, aby toto poškození bylo co nejmenší. Studie prokázaly, že i při postupech lege artis, jsou instrumentální porody spojeny s vyšším výskytem poranění hráze a análního svěrače. U nejčastější porodnické operace episiotomie se názory odborníků rozcházejí. Některé studie prokazují snížení počtu ruptur 3. stupně při provedení mediolaterální epiziotomie, jiné dávají naopak...
Návrh komunikačního mixu společnosti GEODIS Brno
Křížová, Michaela ; Kalášek, Karel (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního mixu geodetické společnosti GEODIS BRNO. V první části se zabývá teoretickými poznatky marketingu, komunikace a nástroji komunikačního mixu. Dále analyzuje současný stav ve společnosti a jeho nedostatky. V poslední části navrhuje a vyhodnocuje jeho přínos pro společnost.
Zhodnocení hospodaření obce
Křížová, Michaela ; Pech, Miroslav (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nová Buková v letech 2004 - 2007. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá část obsahuje základní údaje o obci Nová Buková, obecním úřadě a rozpočtovém procesu obce. Třetí část analyzuje a hodnotí rozpočtové příjmy a výdaje. Poslední část bakalářské práce obsahuje doporučení pro zlepšení efektivnosti hospodaření této obce.
Marketingová strategie restaurace U Kotvy
Křížová, Michaela ; Kalášek, Karel (oponent) ; Novák, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje marketingovou strategii restaurace U Kotvy. V první kapitole se zabývá teoretickými poznatky marketingu, marketingových strategií, marketingových strategií v oblasti služeb a internetovým marketingem. Druhá kapitola analyzuje současný stav v restauraci a jeho nedostatky. Podrobně se zaměřuje na marketingové strategie a analýzy. V poslední třetí kapitole je uvedena vhodná marketingová strategie a vyhodnocení jejího přínosu pro restauraci.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Křížová, Michaela ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o. Cílem této práce je analyzovat finanční situaci společnosti a navrhnout možnosti pro zlepšení finanční situace. První část práce obsahuje základní informace o společnosti Kverneland Group Czech, s. r. o., druhá část práce je zaměřena na teoretické metody analýzy. Ve třetí části práce je analyzovaná společnost převážně pomocí finanční analýzy. Poslední část diplomové práce obsahuje doporučení pro zlepšení ekonomické a finanční situace.

Viz též: podobná jména autorů
5 KŘÍŽOVÁ, Marcela
7 KŘÍŽOVÁ, Marie
4 KŘÍŽOVÁ, Markéta
7 KŘÍŽOVÁ, Martina
8 KŘÍŽOVÁ, Michaela
1 KŘÍŽOVÁ, Michala
2 KŘÍŽOVÁ, Monika
2 Křížová, Magdalena
5 Křížová, Marcela
7 Křížová, Marie
4 Křížová, Markéta
1 Křížová, Marta
7 Křížová, Martina
2 Křížová, Milada
1 Křížová, Miriam
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.