Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace rozvozní úlohy pro geocaching
Frolík, Tomáš ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Sekničková, Jana (oponent)
Geocaching je celosvětová hra, která využívá Globální polohovací systém (GPS). Většina hráčů se snaží při hledání kešek vytvořit takovou trasu, aby byla co nejkratší. Cílem této bakalářské práce je navrhnout takový model, aby dokázal vytvořit nejkratší trasu mezi jednotlivými kešemi za určitých omezujících podmínek v rámci pěti nezávislých okruhů. V první části práce jsou představeny základní teoretické poznatky nutné k porozumění praktické části. Druhá část je věnována základním termínům geocachingu. Dále je pak v rámci druhé kapitoly představen základní model rozvozní úlohy, jeho jednotlivé pro-měnné, rovnice a vyhodnocení. Ve výsledku takový model ale není zcela správný a je nutné jej rozšířit o třetí index, který nastaví podmínky pro jednotlivé vytvořené okruhy zvlášť.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.