Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava nových klasifikátorů pro pivoňky, denivky a bezkartáčkaté kosatce v Průhonické botanické zahradě.
Sekerka, Pavel ; Caspers, Zuzana ; Macháčková, Markéta ; Papoušková, L. ; Koudela, M.
Po přijetí nových rodů (Hemerocallis, Paeonia, Iris subgen. Limniris) do Národního programu genetických zdrojů bylo nutné vytvořit nové klasifikátory pro popis odrůd. Při návrhu hodnocených znaků jsme vycházeli z botanických monografií rodů, existujících klasifikátorů a ze zkušenosti při popisu odrůd. Na tvorbě a hodnocení klasifikátoru jsme spolupracovali s řídícím pracovištěm, genovou bankou VURV a Katedrou zahradnictví FAPPZ ČZU v Praze, která témata zadala jako diplomové a bakalářské práce. Klasifikátory budou během roku 2019 publikovány v databázi GRIN Czech.
Mezinárodní spolupráce na sbírkách Průhonické botanické zahrady
Caspers, Zuzana ; Sekerka, Pavel ; Macháčková, Markéta
Průhonická botanická zahrada se účastní činností Středoevropské společnosti, spolupracuje s Presby Iris Memorial Gardens (USA), botanickými zahradami v Pekingu, Vilniusu a Wojslawicích.
Nová kolekce genofondu Hemerocallis
Macháčková, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Sekerka, Pavel
Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin.
Pivoňky jako genetický zdroj
Sekerka, Pavel ; Faloutová, Z. ; Macháčková, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Blažek, Milan ; Blažková, Uljana
Pivoňky jsou staré okrasné a užitkové rostliny. Práce představuje zahradnické dělení odrůd a jejich historii. Sbírka pivoněk v Průhonické botanické zahradě byla založena v roce 1968, od osmdesátých let se zabývá také jejich šlechtěním. Pivoňky byly v roce 2015 zařazeny do Národního programu, nyní připravujeme jejich klasifikátor.
Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR
Sekerka, Pavel ; Macháčková, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Blažek, M.
Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další šlechtitelské práce v rámci ČR. Poukázáno na úpravy klasifikátoru, který byl přizpůsoben pro popis této skupiny kosatců.
Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi
Sekerka, Pavel ; Končinská, Markéta ; Caspers, Zuzana ; Bursíková, Anna ; Šmajdová, Zdeňka
Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.