Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh geometrie kontejneru pro skladování ropných produktů
Bezděk, Lukáš ; Nekvasil, Richard (oponent) ; Létal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovacího kontejneru typu ISO 1CC pro ropné látky. Kontejner je navržen v souladu s normami ISO. Tyto standardy předepisují nebo omezují některé rozměry kontejneru, jiné rozměry jsou odvozeny od konkrétního účelu nádoby. Navrhovaný kontejner je považován buď za přepravní kontejner (tj. když je prázdný), anebo za stacionární zásobník (tj. když je naplněný). Proto jsou podmínky zatížení v prvním případě dané normou ISO pro přepravní kontejnery a ve druhém případě normou ČSN EN pro netopené tlakové nádoby. Cílem je navrhnout a zhodnotit různé provedení kontejnerů pomocí analýz v MKP (metodou konečných prvků).
Metodika zkoušení automobilových klimatizací
Bezděk, Lukáš ; Katolický, Jaroslav (oponent) ; Štětina, Josef (vedoucí práce)
Tématem práce je zkoušení automobilových klimatizací. V úvodu je krátce shrnuta historii klimatizace v osobním automobilu. Následující kapitoly se věnují definici klimatizačního zařízení, vysvětlení principu chlazení a dopravy vzduchu do interiéru vozidla. Klimatizační zařízení je složitý celek, proto jsou uvedeny hlavní okruhy a komponenty, ze kterých je autoklimatizace sestavená a její základní rozdělení. Hlavní kapitola je věnována různým diagnostickým metodám zkoušení automobilových klimatizací, následuje návrh zkušebního zařízení a funkčního schématu měření autoklimatizací. V závěru je shrnuto použití chladících médií, jejich vliv na životní prostředí a nové trendy v oblasti chladiva.

Viz též: podobná jména autorů
3 Bezděk, Ladislav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.