Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kompenzace kmitočtových charakteristik reproduktorů pro širší poslechové pole
Beránek, Šimon ; Říha, Kamil (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtu průměrné impulzové odezvy místností. Jsou zde rozebrány měřící signály MLS a lineárně/exponenciálně přelaďovaný sinusový signál. Představeny jsou interpolační metody a jejich využitelnost při výpočtu odezvy místnosti. Číslicové filtry jsou pak popsány jako nástroj pro ekvalizaci kmitočtových odezev. V první části práce jsou naměřeny různé místnosti pomocí 64 impulsních odezev, na kterých jsou pak vyzkoušený interpolační metody. Tyto metody byly dále optimalizovány a byla vybrána jedna metoda pro výpočet průměrné impulsní odezvy celých místností. V druhé části práce probíhaly poslechové testy metodou AB*X pro porovnání průměrných impulsních odezev s vybranými body v místnostech. Výsledné impulsní odezvy pak byly kompenzovány knihovnou kmitočtových filtrů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.