Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Impact of Terrorism on Economic Growth
Siegl, Jakub ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Kolcunová, Dominika (oponent)
Negativní tržní atmosféra vznikající důsledkem terorismu potenciálně ovliv- ňuje klíčové makroekonomické proměnné a může se negativně projevit na ekonomickém růstu, přičemž daný efekt může být okamžitý i zpožděný. Tato bakalářská práce využívá čtvrletní data týkající se specifik terorismu a klíčo- vých makroekonomických metrik pro časovou periodu 1970-2017 a stanovuje dopad terorismu na ekonomický růst. Dále zkoumá změnu obecného vnímání terorismu po útoku 11. září 2001 a posuzuje rozdíl vlivu terorismu před a po této klíčové události. Bylo zjištěno, že smrti a zranění vzniklá důsledkem terorismu ovlivňují ekonomický růst se zpožděním. Dále také, že po útoku 11. září se změnilo časové rozložení vlivu smrtí vzniklých důsledkem teror- ismu na ekonomický růst. Klíčová slova terorismus, ekonomický růst, analýza panelových dat, pevný efekt, mak- roekonomické metriky

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.