Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Aschenauer, Elke-Caroline (oponent) ; Závada, Petr (oponent)
Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových dis- tribučních funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF), které zobecňují ko- lineární PDF a zohledňují spin a příčnou hybnost partonů. Nedávná měření pro- dukce hadronů v hluboce nepružném rozptylu (SIDIS) leptonů na příčně polarizo- vaných protonech, provedená na experimentech HERMES a COMPASS, přinesla důkazy platnosti tohoto modelu. Nicméně, je důležité studovat také další reakce, jako jsou tvrdé srážky protonů a proces Drell-Yan. Například, Siversova TMD PDF, která popisuje korelaci spinu nukleonu a příčné hybnosti kvarku a projevuje se jako Siversova asymetrie, by měla mít opačné zmanénko v procesech Drell-Yan a SIDIS. V roce 2015 COMPASS naměřil Drell- Yan proces s příčně polarizovaným terčem π− p↑ → µ− µ+ X, aby tuto předpověd' jako první ověřil. Výsledky byly nedávno publikovány. Hlavním tématem mojí práce je první měření spinových asymetrií vážených příčnou hybností mionového páru ze stejných dat. Vážené asymetrie doplňují ty klasické, jejich výhoda...
Femtoscopy with multi-strange baryons at RHIC
Chaloupka, Petr ; Šumbera, Michal (vedoucí práce) ; Závada, Petr (oponent) ; Staroba, Pavel (oponent)
Dosavadní výsledky měření jádro-jaderných srážek na RHIC naznačují, že hmota vytvořená ve srážkách prochází během svého vývoje fází, v které dominují partonové stupně volnosti. Tato horká a hustá hmota vykazuje silný stupeň kolektivního chování, které se projevuje silnou transversální expanzí. Zvláště zajímavé jsou výsledky měření eliptického toku baryonů s vícenásobnou podivností (Ξ a Ω), které ukazují, že i tyto částice se podstatnou mírou účastní kolektivní expanze. Výsledky takovýchto měření jsou silně závislé od toho, zda k rozvoji kolektivního chování došlo během pozdní (hadronové) fáze a nebo již dříve během rané (partonové) fáze. Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že baryony s vícenásobnou podivností mají malé hadronové účinné průřezy a tudíž se ze systému oddělí dříve než ostatní částice, lze usuzovat, že měření s nimi budou citlivá především na možnou partonovou fázi vývoje systému. Hlavním cílem této práce je studovat femtoskopické korelace mezi piony a Ξ ve srážkách zlato-zlato při energiích srážky na nukleonový pár √ sNN =200 GeV a √ sNN =62 GeV, které byly zaznamenány experimentem STAR na urychlovači RHIC. Měření dvoučásticových ko-...
Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu
Volek, Martin ; Závada, Petr (oponent) ; Baxant, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá kalibrací digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu. Cílem práce je vytvoření aproximačních kalibračních funkcí pro výpočet jasu. V první části práce je uveden rozbor základních světelně-technických parametrů, principu měření jasu a vlastností digitálních fotoaparátů pro tyto účely. Důležitým tématem je přizpůsobení digitálního fotoaparátu jako měřiče jasu. Dále je zde popsána příprava pracoviště pro kalibraci, zejména potřebné přístroje. V poslední části jsou uvedeny nalezené kalibrační funkce pro vybrané světelné zdroje a jejich vzájemné porovnání.

Viz též: podobná jména autorů
1 Závada, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.