Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití růstových modelů k hodnocení způsobů hospodaření při pěstování polních plodin a vlivu na půdní procesy
Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Balek, Jan ; Dubrovský, Martin ; Pohanková, Eva ; Wimmerová, Markéta ; Žalud, Zdeněk
Metodika popisuje možnosti aplikace růstových modelů k hodnocení různých způsobů hospodaření v rámci pěstování vybraných polních plodin a jejich vliv na vybrané půdní procesy a podmínky. Tato publikace se zaměřuje na komplexní simulace v interakčním systému půda-rostlina-atmosféra-zemědělec pomocí modelu HERMES. Schopnost simulovat procesy v podmínkách střídání plodin kontinuálně a nepřerušeně (i pro období delší než 100 let) přináší možnost poukázat na dlouhodobé trendy ve vývoji půdních procesů. Dále je možné srovnávat důsledky rozdílných přístupů hospodaření v kombinaci s vybranými stanovištními a půdními podmínkami a také pro vybrané scénáře vývoje klimatu. V rámci této publikace jsou prezentovány výstupy pro podmínky bez předpokládané změny klimatu i podmínky reflektující posun klimatických podmínek v průběhu 21. století na základě 6 vybraných klimatických scénářů. Pro vybrané kombinace podmínek jsou také kvantifikovány předpokládané dopady na růst a výnosy cílové skupiny plodin.
Effect of artificially induced drought on growth and productivity of selected crops within field experiment in Bohemian-Moravian highlands
Wimmerová, Markéta ; Hlavinka, Petr ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Zdeněk ; Pohanková, Eva
The field experiments based on manipulating the crop environment are critical for determining the crop’s response to the climatic conditions expected in the future. An experimental site in Domanínek is located by 49°31'42 N, 16°14'13 E at an altitude of 560 m (potato production area). The field experiment using rain-out shelters for soil water availability reduction was conducted in 2015/2016. The main aim of this study was to assess the impacts of different water availability (rain-out shelters vs. control) on the performance of selected field crops (spring barley, winter wheat, winter rape and silage maize). Reduction of precipitation in treatment with rain-out shelters was confirmed by measuring soil water content. The amount of precipitation during growing period was reduced by 251 mm, 277 mm, 217 mm and 240 mm for the spring barley, winter wheat, winter rape and silage maize, respectively. As a consequence, leaf area index and yields declined, however the crop responses were not consistent.
Assessing the impact of drought stress on winter wheat canopy by hermes crop growth model
Wimmerová, Markéta ; Pohanková, Eva ; Kersebaum, K. C. ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Zdeněk ; Hlavinka, Petr
The main aim of this study was evaluate a drought stress effect on winter wheat development, growth (leaf area index), soil moisture and yields. Simultaneously, the ability of Hermes crop growth model to simulate drought stress response was tested. The field trial was established at Domanínek station (Bystřice nad Pernštejnem district, Czech Republic) in 2014. Mobile rain-out shelters for precipitation reduction were installed on the plots of winter wheat in May 2015. Results of this study showed that model is able to reproduce well a soil moisture content and to certain extent the drought stress for grain yields of winter wheat. Using the rain-out shelters (from 19 May to harvest on 6 August 2015), real winter wheat yields were reduced by 1.7 t/ha. The model was able to estimate the average yield with a deviation of 0.15 t/ha (6%) for no stressed variant. Model underestimated the yields for sheltered variant with a difference 0.67 t/ha (71%) on average against observed yields.
Agroklimatické podmínky jižní Moravy a jejich vliv na zemědělskou produkci
Wimmerová, Markéta
Tato diplomová práce si klade za cíl prohloubit analýzu výskytu sucha v Jihomoravském kraji a jeho vlivu na zemědělskou produkci. V rámci výzkumu byly porovnány trendy a variabilita vodní bilance z dlouhodobého hlediska (1961--2014). Dále byly podrobeny výzkumu výnosy významných zemědělských plodin (ječmen jarní, pšenice ozimá a řepka ozimá) v letech 2000--2014 a jejich závislost na vodní bilanci a půdní vláze. Pomocí koeficientu determinace (R2) byly zjištěny okresy, měsíce a roky, v nichž byl výnos závislý na vodní bilanci či obsahu vody v půdě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.